A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2017

VZN č. 7/2017 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Heľpa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 13x

VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 8x

VZN č. 5/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Heľpa Stiahnuté: 9x

Prílohy k VZN č. 5/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 11x

Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Heľpa Stiahnuté: 85x

VZN č. 4/2017 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 47x

VZN č. 3/2017 - Požiarny poriadok obce Heľpa Stiahnuté: 51x

VZN č. 2/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Heľpa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 84x

VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Heľpa Stiahnuté: 82x

Rok 2016

VZN obce Heľpa č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 102x

VZN obce Heľpa č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe úhrady a výške úhrady za posktytovanú opatrovateľskú službu na území obce Heľpa Stiahnuté: 99x

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa Stiahnuté: 224x

Rok 2015

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 Stiahnuté: 147x

5/2015 VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 170x

4/2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 179x

3/2015 Všeobecne záväzné nariadenie obce Heľpa o niektorých podmienkach držania psov na území obce Stiahnuté: 189x

2/2015 VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Heľpa Stiahnuté: 146x

1/2015 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 359x

Rok 2014

2/2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 148x

1/2014 VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa Stiahnuté: 167x

Stránka