A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2017

VZN č. 2/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Heľpa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 44x

VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Heľpa Stiahnuté: 44x

Rok 2016

VZN obce Heľpa č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 71x

VZN obce Heľpa č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe úhrady a výške úhrady za posktytovanú opatrovateľskú službu na území obce Heľpa Stiahnuté: 66x

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa Stiahnuté: 132x

Rok 2015

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 Stiahnuté: 126x

5/2015 VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 136x

4/2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 153x

3/2015 Všeobecne záväzné nariadenie obce Heľpa o niektorých podmienkach držania psov na území obce Stiahnuté: 169x

2/2015 VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Heľpa Stiahnuté: 121x

1/2015 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 319x

Rok 2014

2/2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 128x

1/2014 VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa Stiahnuté: 143x

Rok 2013

3/2013 VZN č. 3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok na území obce Heľpa Stiahnuté: 118x

2/2013 VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 117x

1/2013 VZN o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy, a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR zriadených na území Obce Heľpa na kalendárny rok 2013 Stiahnuté: 116x

Rok 2012

4/2012 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 129x

3/2012 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 123x

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 123x

1/2012 VZN o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd v obci Heľpa Stiahnuté: 239x

Stránka