A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2018

VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovteľom je obec Heľpa Stiahnuté: 7x

VZN č. 2/2018 Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM Stiahnuté: 39x

VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Heľpa Stiahnuté: 44x

Rok 2017

VZN č. 7/2017 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Heľpa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 61x

VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 45x

VZN č. 5/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Heľpa Stiahnuté: 43x

Prílohy k VZN č. 5/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 45x

Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Heľpa Stiahnuté: 118x

VZN č. 4/2017 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 76x

VZN č. 3/2017 - Požiarny poriadok obce Heľpa Stiahnuté: 91x

VZN č. 2/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Heľpa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 125x

VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Heľpa Stiahnuté: 119x

Rok 2016

VZN obce Heľpa č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 137x

VZN obce Heľpa č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe úhrady a výške úhrady za posktytovanú opatrovateľskú službu na území obce Heľpa Stiahnuté: 139x

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa Stiahnuté: 326x

Rok 2015

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 Stiahnuté: 183x

5/2015 VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 205x

1/2015 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 403x

4/2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 216x

3/2015 Všeobecne záväzné nariadenie obce Heľpa o niektorých podmienkach držania psov na území obce Stiahnuté: 227x

Stránka