Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Heľpa

Úvodná stránka obce Heľpa

       Srdečne Vás vítame na stránke obce Heľpa


 
Prezident Slovenskej republiky prevzal záštitu nad 50. ročníkom HDSaT v Heľpe
 IMG.pdf (651.8 kB) IMG.pdf (651.8 kB)

 

Aktuálne oznamy

Odpad v katastri obce

     Po vykonanej ohliadke pracovníkmi OÚ Brezno, ktorá bola vykonaná 11.5.2015, boli v obci zistené čierne skládky.

      Na základe uvedeného starosta obce vyzýva občanov na pomoc pri likvidácii odpadu. Termín akcie na vyčistenie nášho okolia bude 6. júna 2015 so zrazom o 8.00 hod. na námestí, kde prebehne rozdelenie. Dúfame, že prídete pomôcť v čo najväčšom počte.      Ďakujeme.

              oznámenie z okresného úradu a fotografie si môžete pozrieť tu

Návrhy VZN

   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Heľpa č. 3/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce.                                        návrh

Zámer na priamy predaj prebytočného majetku obce Heľpa

     Obecné zastupiteľstvo v Heľpe na svojom zasadnutí dňa 7. mája 2015, schválilo uznesením č. 70/2015 Zámer na priamy predaj prebytočného majetku obce Heľpa - Detská preliezka  Inv.č.: 02/0375  - umiestnená na školskom dvore, na ulici Školská, za najvyššie ponúknutú cenu.

Záujemcovia môžu zasielať svoje návrhy na adresu: Obec Heľpa, Farská 588/2, 976 68 Heľpa, prípadne osobne v podateľni obecného úradu do 31. 5. 2015.

Bližšie informácie podá Mgr. Andrea Tkáčiková

Predaj majetku

      Zámer priameho odpredaja majetku, a to:

- pozemkov parcely C KN č. 1855/1, diel číslo 6  –  zastavané plochy a nádvoria o výmere 1m2 m2  a parcely C KN č. 1855/1, diel číslo 7 –  zastavané plochy a nádvoria o  výmere 3 m2  v katastrálnom území Heľpa, obec Heľpa, zapísaných na LV č. 493

                                                          podrobnejšie údaje

Kolovrátok

POZVÁNKA

     Dovoľujeme si Vás pozvať na XVI. ročník detského folklórneho festivalu KOLOVRÁTOK,

ktorý sa uskutoční  31. mája 2015 o 14.oo hod. v prírodnom amfiteátri v Heľpe.           

plagát     

Program 50. ročníka HDSaT v Heľpe

      Program 50. ročníka Horehronských dní spevu a tanca, ktorý sa bude konať 26. - 28. júna 2015

                                                               program

Výberové konanie

     Obecné zastupiteľstvo v Heľpe v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 62/2015  zo dňa 24. 4. 2015 v y h l a s u j e výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Heľpa

                                                podrobnejšie informácie

Návrh - smernice

     Návrh smernice č.1/2015 pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona NR SR  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

                                                             znenie

Pripravovaná stránka HDSaT

     Starosta obce Heľpa vyzýva občanov, ktorí majú doma staré fotografie, týkajúce sa Horehronských dní ako aj fotografií s folklórnou tématikou z Heľpy, aby ich naskenované poslali na e-mailovú adresu starosta@helpa.sk alebo maria.kemkova@helpa.sk, prípadne ich osobne doniesli na Obecný úrad v Heľpe, kde budú naskenované a vrátené majiteľovi. Tieto fotografie bude zverejnené na webovej stránke venovanej Horehronským dňom spevu a tanca na www.hdsthelpa.sk ktorá sa momentálne pripravuje.

     Už vopred ďakujeme všetkým, ktorí takýmto spôsobom pomôžu s prípravami 50. ročníka Horehronských dní spevu a tanca.

Výzva

     Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný fond, vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu pol'nohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivost' o pol'nohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní pol'nohospodárskej pôdy

podrobnejšie informácie

Štatistický úrad SR

     Štatistický úrad SR oznamuje občanom, že v dňoch od 9. apríla do 5. júna 2015 uskutoční "Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti" v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Do zisťovania boli zaradené aj domácnosti z našej obce. Pracovník, ktorý Vás navštívi, je povinný preukázať sa poverením.

     Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t.č. 048/4323 287 - Ing. Vozárová.

Plán zberu NKO

     Obecný úrad oznamuje občanom, že zber netriedeného komunálneho odpadu - kukanádob sa bude uskutočňovať v roku 2015 nasledovne:                                                   

                                                29. máj 2015                            29. jún 2015     

 24. júl 2015                             21. august 2015                   18 . september 2015    

16. október 2015                      13. november 2015                 11. december 2015

Hľadáte zamestnanie?

     Personálna agentúra ponúka nasledovné voľné miesta - Bratislava, Lozorno, Trnava, Havlíčkov Brod, Pardubice. Agentúra poskytuje komplexnú asistenciu v rámci umiestňovania záujemcov na konkrétne pracovné pozície - poskytuje aj preškolenie, školenia na VZV, ubytovanie a dopravu.

Bližšie informácie o pracovných ponukách nájdete tu.   

_______________________________________________________________________________

Ak hľadáte prácu a nemáte dostupné prostriedky na jej vyhľadávanie, môžete sa obrátiť na obecný úrad, kde Vám pomôžeme s napísaním žiadosti a životopoisu.

     Zároveň Vám poskytneme zoznam personálnych agentúr. V prípade záujmu bude Vaša žiadosť rozoslaná na portály poskytujúce zamestnanie a do personálnych agentúr.

Bezpečnostné kamery

Väčšia bezpečnosť v našej obci

     Oznamujeme našim občanom, že v obci je nainštalovaných 7 kamier, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj k zlepšeniu verejného poriadku v obci.

      V súčasnosti prebieha skúšobné obdobie nainštalovaných kamier.


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 25.5.2015

meniny má: Urban

Čo má pre Vás väčšiu cenu?
 
 
41

 
 
 
112

 
 
 
26

 

7989490

Úvodná stránka