Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Heľpa

Úvodná stránka obce Heľpa

       Srdečne Vás vítame na stránke obce Heľpa


 

Aktuálne oznamy

Návrhy VZN

   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Heľpa č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                          návrh

 Návrh „Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách“                                                                                    návrh

 

Zámer na odpredaj majetku obce

     Obec Heľpa so sídlom Farská 588/2, 976 68  Heľpa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Heľpe č. 125/2015 zo dňa 21.10.2015  zverejňuje zámer predaja majetku z dôvodu osobitnéh zreteľa, a to:

pozemkov parcely  KN C č. 1889/172 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2   v katastrálnom území Heľpa, obec Heľpa, zapísaných na LV č. 701

                                                   podrobnejšie informácie

Denný stacionár v Heľpe

     Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o sociálnu službu v dennom stacionári, že sa môžu prísť informovať o podmienkach poskytovania týchto služieb na Obecný úrad v Heľpe.

podmienky

     Všetky dostupné informácie ohľadom denného stacionára vrátane cenníka, postupu podávania žiadosti, tlačivá žiadostí sú dostupné na oficiálnej webovej stránke www.impulzno.sk

Pobyty pre sociálne slabšie rodiny

     Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ponúka pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo, ktoré sú určené hlavne pre rodiny s nezaopatrenými deťmi.

     Bližšie informácie o ponuke Vám poskytne p. Mgr. Mária Kemková na Obecnom úrade v Heľpe, tel.: 6700942, alebo prostredníctvom emailovej adresy: maria.kemkova@helpa.sk

plagát a žiadosť

Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa

Aktuálny jedálny lístok

Kolektív ŠJ Vám praje dobrú chuť k obedu.

Zber textilu

      Obecný úrad oznamuje občanom, že sa koná zber použitého oblečenia  počas celého roka. Občania môžu textil doniesť na obecný úrad.

podmienky zberu

Plán zberu NKO

     Obecný úrad oznamuje občanom, že zber netriedeného komunálneho odpadu - kukanádob sa bude uskutočňovať v roku 2015 nasledovne:                                                   

     11. december 2015

Bezpečnostné kamery

Väčšia bezpečnosť v našej obci

     Oznamujeme našim občanom, že v obci je nainštalovaných 7 kamier, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj k zlepšeniu verejného poriadku v obci.

      V súčasnosti prebieha skúšobné obdobie nainštalovaných kamier.


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 27.11.2015

meniny má: Milan


10123929

Úvodná stránka