Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Heľpa

Úvodná stránka obce Heľpa

       Srdečne Vás vítame na stránke obce Heľpa

               O obci                

pohľad na Heľpu     Chotár obce Heľpa leží na hornom toku rieky Hron. Rozkladá sa vo východnej časti Horehronského podolia v azda najmalebnejšej časti povodia Hronu. Obec leží v relatívne rozšírenom údolí rieky, ohraničenom na severnej strane mohutným hrebeňom a zalesnenými svahmi Nízkych Tatier a na juhu strmým úbočím Muránskej planiny. Najvyšším bodom v chotári obce je vrchol Veľkej Vápenice (1691m), výraznej, pekne tvarovanej hole ležiacej v hlavnom hrebeni Nízkych Tatier približne v polovici vzdialenosti medzi Kráľovou hoľou a sedlom Čertovica.   

  ďalšie informácie o obci a videozáznam...

amfiteáter

_____________________________________________________________________________

Nový spôsob zberu odpadu

____________________________________________________________________

Voľby do orgánov samosprávy obcí - 15. november 2014

informácie

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Heľpe

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Heľpe

______________________________________________________________________________

Prevádzkový poriadok  Zberného dvora obce Heľpa

_______________________________________________________________________________

Výzva na predloženie ponuky

na zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších zmien a doplnkov

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Heľpa, Farská 588/2, 976 68 Heľpa, IČO: 00313424, DIČ: 2021223083, tel.: 048/6700946
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Fillová, e-mail: andrea.fillova@helpa.sk

2.    Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Obsahom projektu je oprava elektrickej inštalácie jestvujúcich elektrických rozvádzačov a elektrická inštalácia nových priestorov učebne – kuchynka v rámci objektu budovy ZŠ Heľpa.

podrobnejšie informácie

________________________________________________________________________________

Fotografie z akcie "Október - mesiac úcty k starším"

Fotografie z Uvítania detí 2014

Fotografie zo "Zlatej svadby 2014"

________________________________________________________________________________


 

Aktuálne oznamy

Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa

naša jedáleň

jedálny lístok od 27.10.2014 do 29.10.2014

Kolektív ŠJ Vám praje dobrú chuť k obedu.

Zber textilu

      Obecný úrad oznamuje občanom, že sa koná zber použitého oblečenia  do 3. novembra 2014.  Občania môžu textil doniesť na obecný úrad.

podmienky zberu

Plán zberu NKO

     Obecný úrad oznamuje občanom, že zber netriedeného komunálneho odpadu - kukanádob sa bude uskutočňovať v roku 2014 nasledovne:   

17. október 2014     14. november 2014    12. december 2014

Bezpečnostné kamery

Väčšia bezpečnosť v našej obci

     Oznamujeme našim občanom, že v obci je nainštalovaných 7 kamier, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj k zlepšeniu verejného poriadku v obci.

      V súčasnosti prebieha skúšobné obdobie nainštalovaných kamier.


webygroup

dnes je: 26.10.2014

meniny má: Demeter

Tešíte sa, že príde "Babie leto"?
 
 
25

 
 
 
4

 
 
 
32

 

6269895

Úvodná stránka