Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Heľpa

Úvodná stránka obce Heľpa

       Srdečne Vás vítame na stránke obce Heľpa

               O obci                

pohľad na Heľpu     Chotár obce Heľpa leží na hornom toku rieky Hron. Rozkladá sa vo východnej časti Horehronského podolia v azda najmalebnejšej časti povodia Hronu. Obec leží v relatívne rozšírenom údolí rieky, ohraničenom na severnej strane mohutným hrebeňom a zalesnenými svahmi Nízkych Tatier a na juhu strmým úbočím Muránskej planiny. Najvyšším bodom v chotári obce je vrchol Veľkej Vápenice (1691m), výraznej, pekne tvarovanej hole ležiacej v hlavnom hrebeni Nízkych Tatier približne v polovici vzdialenosti medzi Kráľovou hoľou a sedlom Čertovica.   

  ďalšie informácie o obci a videozáznam...

amfiteáter

_____________________________________________________________________________

Nový spôsob zberu odpadu

____________________________________________________________________

Voľby do orgánov samosprávy obcí - 15. november 2014

informácie

______________________________________________________________________________

Výzva na predloženie ponuky

na zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších zmien a doplnkov

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Heľpa, Farská 588/2, 976 68 Heľpa, IČO: 00313424, DIČ: 2021223083, tel.: 048/6700946
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Fillová, e-mail: andrea.fillova@helpa.sk

2.    Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Modernizácia strechy Materskej školy v Heľpe

podrobnejšie informácie


 

Aktuálne oznamy

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Heľpa

     Starosta obce Heľpa, v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a dvadsiate siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Heľpa vo volebnom období 2010-2014, ktoré sa uskutoční dňa  5.9.2014 /piatok/ o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ

 s týmto programom:

Zber textilu

      Obecný úrad oznamuje občanom, že sa koná zber použitého oblečenia  do 3. novembra 2014.  Občania môžu textil doniesť na obecný úrad.

podmienky zberu

Lesy SR

     Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Beňuš, LS Pohorelá budú vykonávať chemický postrek lesných porastov prípravkom Vaztak na území v pôsobnosti lesnej správy Pohorelá a katastrálneho územia Heľpa v čase od 14. júla 2014 do 31. augusta 2014 v lokalitách - Krivuľa, Komárnik, Koleso Čerešňa a Vyšné Poľany. Z dôvodu postreku je zakázané zbierať v uvedených lokalitách lesné plody.

       Lesná správa Čierny Váh, oznamuje občanom, že bude v čase od 17.7.2014 do 30.9.2014 vykonávať chemický postrek prípravkom VAZTAK 10 EC na sadenice lesných drevín v lokalitách Predný Grúň, Dikula, Javorinka a Ráztoky. Z tohto dôvodu neodporúčajú zber lesných plodov.

Centrum právnej pomoci

     Vážení spoluobčania, potrebujete právnu pomoc a nemáte prostriedky na jej zabezpečenie?

podrobnosti o poskytovanej pomoci

Plán zberu NKO

     Obecný úrad oznamuje občanom, že zber netriedeného komunálneho odpadu - kukanádob sa bude uskutočňovať v roku 2014 nasledovne:   

19. september 2014     17. október 2014     14. november 2014    12. december 2014

Bezpečnostné kamery

Väčšia bezpečnosť v našej obci

     Oznamujeme našim občanom, že v obci je nainštalovaných 7 kamier, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj k zlepšeniu verejného poriadku v obci.

      V súčasnosti prebieha skúšobné obdobie nainštalovaných kamier.


webygroup

dnes je: 3.9.2014

meniny má: Belo

Kam sa chystáte na dovolenku?
 
 
106

 
 
 
26

 
 
 
47

 
 
 
67

 

5234853

Úvodná stránka